Ontbossing en Criminaliteit in de Braziliaanse Amazone

Artikel in Cahiers Politiestudies

Een peer-reviewed artikel in het Nederlands, waarin het Braziliaanse beleid ten aanzien van tropische regenwouden wordt beschreven. Hoe wordt ontbossing gemonitord en bestreden, wat zijn de voor- en nadelen van deze methoden en hoe kunnen we het huidige beleid verbeteren?

Lees het volledige artikel