De Uitdaging

Terwijl er internationale afspraken en regels bestaan om de ontbossing in het Amazonegebied een halt toe te roepen, is de realiteit ter plaatse dat de illegale houtkap (voor hout) en ontbossing (voor de landbouw) doorgaan.

Om het gebrek aan lokale bosmonitoring te compenseren, hebben we in 2014 een project opgezet voor GPS-bosbescherming door traditionele gemeenschappen op verschillende hotspots van illegale houtkap en ontbossing (voor vee en soja) in de Braziliaanse deelstaat Para, die bekend staat om zijn hoge (illegale) ontbossing en hoge niveaus van geweld tegen leiders van bosgemeenschappen.