Wat we doen

Het doel van Forest Forces is het beschermen van natuur, in het bijzonder tropische regenwouden, in samenwerking met inheemse bewoners en/of andere gemeenschappen die er leven.

Beschermd land is alleen veilig als de wetten ter bescherming van het land worden gehandhaafd. In werkelijkheid zijn illegale activiteiten alomtegenwoordig en moeilijk te bestrijden. Wij steunen echter de inspanningen om het land op drie manieren te beschermen:

  1. Voorzien van uitrusting om beter te kunnen surveilleren
  2. Versterken van traditionele gemeenschappen
  3. Toegang tot het rechtssysteem

Gereedschap en uitrusting

Voor de bescherming van het land is aangifte van illegale activiteiten vereist, met inbegrip van de geverifieerde tijd en plaats van het misdrijf. De autoriteiten kunnen alleen reageren op een verklaring als zij over GPS-coördinaten en een tijdstempel van de houtkap beschikken om te controleren of deze inderdaad illegaal is. Door de voortdurend aanwezige wolken is het moeilijk om de houtkap alleen met behulp van satellieten te controleren. Daarom is het leveren van GPS-camera’s aan de lokale bevolking een effectieve en goedkope manier om illegale houtkap vast te leggen. De foto’s, inclusief GPS-coördinaten, kunnen naar de autoriteiten worden gebracht die de houtkapbedrijven kunnen stoppen.

Om hun heilige land te beschermen, hebben inheemse gemeenschappen altijd een kleine groep leden die het gebied verkennen. Omdat deze gebieden vrij groot kunnen zijn, zou het voor hen erg nuttig zijn om het gebied per fiets te verkennen in plaats van te voet. Om deze reden voorzien we elke gemeenschap van een aantal fietsen, waaronder fietstassen en gereedschap, om hen te helpen op hun missies.

Gemeenschappen versterken

De sociale organisatie van gemeenschappen is een essentiële voorwaarde voor de bescherming van de bossen. Daarom worden effectieve preventie- en mitigatiestrategieën verspreid tussen de verschillende gemeenschappen. In deze context blijkt de opleiding van opleiders een succesvol middel te zijn om de lokale bevolking te betrekken en mondiger te maken. Een deel van de training is gericht op het verbeteren van interne veiligheidsmaatregelen en toezicht, waarbij ook wordt gewerkt aan het delen van ervaringen tussen buurgemeenschappen zelf.

Toegang tot het rechtssysteem

Op dit moment, wanneer inheemse volkeren betrokken zijn bij en beschuldigd worden van bepaalde misdrijven (die zij vaak niet hebben begaan), zijn zij niet in staat zich te verdedigen en bovendien kwetsbaar voor druk. Om de lokale bevolking te helpen in dit soort situaties heeft Forest Forces een fonds opgericht om juridische bijstand te verlenen aan hen die onrechtvaardig worden beschuldigd. Dit fonds ondersteunt de samenwerking met lokale advocaten.