Wat we doen

De uitdaging

Terwijl er internationale afspraken en regels bestaan om de ontbossing in het Amazonegebied een halt toe te roepen, is de realiteit ter plaatse dat de illegale houtkap (voor hout) en ontbossing (voor de landbouw) doorgaan.

Om het gebrek aan lokale bosmonitoring te compenseren, hebben we in 2014 een project opgezet voor GPS-bosbescherming door traditionele gemeenschappen op verschillende hotspots van illegale houtkap en ontbossing (voor vee en soja) in de Braziliaanse deelstaat Para, die bekend staat om zijn hoge (illegale) ontbossing en hoge niveaus van geweld tegen leiders van bosgemeenschappen.

Ons eerste grote succes vond plaats in 2016. Door het gebruik van een GPS-camera, kon een twaalfkoppig surveillanceteam van het Maró Indigenous Territory GPS-bewijsmateriaal verzamelen van illegale activiteiten binnen hun territorium. Het stamhoofd, Odair “Dadá” Borari, bracht foto’s met GPS-coördinaten naar de autoriteiten in Santarém, Pará. De foto’s toonden voorraden boomstammen en houten gebouwen van houtbedrijven met GPS-coördinaten binnen het inheemse Maró-gebied. Dit leidde tot een gezamenlijke politieactie van de Braziliaanse federale politie en de milieupolitie. Een paar dagen later startten zij een helikoptersurveillance om de specifieke plek en daarmee de illegaliteit van de actie te bevestigen. Acht bosbeheerplannen (‘Forest Management Plan’) werden geannuleerd en verschillende houtbedrijven werden uit het inheemse gebied van Maró verdreven, met gevolgen op lange termijn voor de afschrikking van illegale houtkap. Dit project toont aan hoe lokale bosbescherming, zelfs in afgelegen gebieden zonder elektriciteit en telefoon, effectief en goedkoop kan worden uitgevoerd. Ons model kan ook worden toegepast in andere gebieden, met name in inheemse en andere beschermde gebieden met GPS-grenzen.

Wat we doen

Het doel van Forest Forces is het beschermen van natuur, in het bijzonder tropische regenwouden, in samenwerking met inheemse bewoners en/of andere gemeenschappen die er leven.

Beschermd land is alleen veilig als de wetten ter bescherming van het land worden gehandhaafd. In werkelijkheid zijn illegale activiteiten alomtegenwoordig en moeilijk te bestrijden. Wij steunen echter de inspanningen om het land op drie manieren te beschermen:

    1. De surveillance teams voorzien van uitrusting om beter te kunnen surveilleren
    2. Versterken van traditionele gemeenschappen
    3. Het verbinden van bosgemeenschappen met de (betrouwbare) handhavende instanties voor de bosbouwwetgeving.

1. Gereedschap en uitrusting

Voor de bescherming van het land is aangifte van illegale activiteiten vereist, met inbegrip van de geverifieerde tijd en plaats van het misdrijf. De autoriteiten kunnen alleen reageren op een verklaring als zij over GPS-coördinaten en een tijdstempel van de houtkap beschikken om te controleren of deze inderdaad illegaal is. Door de voortdurend aanwezige wolken is het moeilijk om de houtkap alleen met behulp van satellieten te controleren. Daarom is het leveren van GPS-camera’s aan de lokale bevolking een effectieve en goedkope manier om illegale houtkap vast te leggen. De foto’s, inclusief GPS-coördinaten, kunnen naar de autoriteiten worden gebracht die de houtkapbedrijven kunnen stoppen.

Om hun heilige land te beschermen, hebben inheemse gemeenschappen altijd een kleine groep leden die het gebied verkennen. Omdat deze gebieden vrij groot kunnen zijn, zou het voor hen erg nuttig zijn om het gebied per fiets te verkennen in plaats van te voet. Om deze reden willen we elke gemeenschap voorzien van een aantal fietsen, waaronder fietstassen en gereedschap, om hen te helpen op hun missies.

2. Gemeenschappen versterken

De Amazone kan niet worden beschermd zonder de inheemse bewoners. Daarom is het belangrijk dat inheemse gemeenschappen hun ervaringen en effectieve methodes (‘best practices’) met elkaar delen. Forest Forces faciliteert de uitwisseling van deze ervaringen tussen stamhoofden en bosbeschermers van verschillende gemeenschappen.

3. Toegang tot het rechtssysteem

Forest Forces helpt de inheemse gemeenschappen om betere toegang te krijgen tot het rechts- en handhavingssysteem voor bos- en inheemse rechten. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat stamhoofden worden ondersteund om de lange reis naar de stad te kunnen maken. Zo kunnen ze aangifte van illegale houtkap of ontbossing doen en contact met de autoriteiten en handhavende instanties leggen. Ook voor de handhavende instanties is dit nuttig, aangezien zij zelf niet de capaciteit hebben om het hele Amazone-gebied alleen te beschermen.